Sites & cities that bear the name of Oppidum Stradonice

Oppidum Stradonice

Today in : Czechia
First trace of activity : 120 B.C.E
Last trace of activity : 6 B.C.E

Description : Oppidum Stradonice bylo jedno z nejvýznamnějších keltských oppid na území Čech. Nacházelo se na náhorní plošině vrchu Hradiště v nadmořské výšce 380 m a zaujímalo plochu 90,3 ha. Vrch Hradiště je břidlicový blok situovaný mezi obcemi Nižbor a Stradonice oddělený ze dvou stran ostře zaříznutými údolími Habrového potoka a Berounky. Oppidum bylo přístupné nejsnáze z jihovýchodní strany, kde je návrší oppida odděleno od okolní krajiny jen mělkým a širokým sedlem. Od roku 1958 je chráněno jako kulturní památka ČR.

See on map »